Comisia S.C.M.I

 

Manualul procedurilor

– proceduri generale

 – proceduri de sistem
 – proceduri contabilitate

POCT 01- Organizarea CFP

POCT-01-Organizarea CFP-anexe

POCT 02- Organizarea ALOP

POCT-02 Organizare ALOP anexe

POCT 03- Organizarea si conducerea contabilitatii

POCT 04- Buget

POCT 05-Evidenta contabila sintetica

POCT 06-Evidenta contabila analitica

POCT 07-inventarierea patrimoniului

POCT 08-reevaluarea patrimoniului

POCT 9- Intocmire situatii financiare

POCT 09-intocmire situatii financiare

POCT 10-incasari si plati casierie

POCT 11-casare mijloace fixe

POCT 12-arhivarea documentelor financiar contabile

POCT 13-circuitul documentelor financiar contabile

POCT 14-monitorizarea cheltuielilor de prsonal

POCT 15-gestiunea abaterilor – refuzul de viza

POCT 16 – Plata burselor si ajutoare sociale

POCT 17 – gestionarea obiectelor de inventar si a materialelor

POCT 18-reconstituire documente financiare pierdute

POCT 19-mijloace fixe

POCT 20-aprovizionarea cu materiale, consumabile, alte bunuri și consumul acestora;

POCT 21-intocmirea declaratiei 112 pentru ANAF

POCT 22-Modificarea repartizarii creditelor bugetare

POCT 23-achizitii publice

POCT 24- Inregistrarea in contabilitate a imobili

 

– proceduri secretariat