ÎNSCRIERE ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR 2014-2015

Conform Legii educatiei 1/2011, invatamantul primar este obligatoriu si incepe de la 6 ani.
Înscrirea în clasa pregătitoare se realizează conform metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar, pentru anul şcolar 2015-2016, inclusă în Ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetarii Ştiintifice nr. 3171/2015, care a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 103 din 9 februarie şi a intrat în vigoare la aceeaşi dată.
Conform calendarului stabilit de MECS, părinţii pot să completeze cererile pentru înscrierea copiilor în clasa pregatitoare în perioada 23 februarie – 13 martie. Acest lucru poate fi făcut atât în şcoli, cât şi pe site-ul ministerului.
Cele mai importante date din calendar sunt:

 • 18-26 februarie: Organizarea în şcoli a zilei porţilor deschise;
 • 17 februarie – 11 martie: Realizarea evaluării nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor pentru care aceasta este necesara;
 • 17 februarie – 12 martie: Comunicarea rezultatului evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului;
 • 23 februarie – 13 martie: Completarea de către părinţi a cererilor de înscriere;
 • 16-20 martie: Procesarea cererilor de înscriere şi repartizarea copiilor în şcoli;
 • 20-21 martie: Afişarea candidaţilor înmatriculaţi, a numărului de locuri rămase libere şi a listei copiilor neînscrişi după prima etapă de înscriere;
 • 23 martie: Începe a doua etapa de înscriere în învăţământul primar – pentru copiii care n-au fost repartizaţi în şcoli sau n-au participat în prima etapă.

În ce clasa se poate face înscrierea

Copiii care împlinesc vârsta de şase ani până pe 31 august 2015 sunt înscrişi în clasa pregatitoare, conform metodologiei.

Totusi, în cazul copiilor care împlinesc şapte ani până pe 31 august, dar care n-au fost înscrişi în învăţământul primar în anul şcolar 2014-2015, părintii pot opta pentru clasa I.

În clasa pregătitoare mai pot fi înscrişi şi copiii care împlinesc vârsta de şase ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie, însă numai dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.

„Inscrierea (…) in clasa pregatitoare se face la solicitarea scrisa a parintilor, daca evaluarea dezvoltarii psihosomatice a acestora, facuta de specialisti, atesta pregatirea copiilor pentru parcurgerea cu succes a clasei pregatitoare”, este explicat în metodologia de înscriere.

Referitor la copiii care implinesc şase ani în aceeaşi perioada, pentru care părinţii nu optează pentru clasa pregătitoare sau a căror dezvoltare psihosomatică nu permite parcurgerea acestei clase, aceştia pot fi înscrişi la grădiniţă, în grupa mare.

La ce şcoala pot fi înscrişi copiii

În principiu, copiii sunt înscrişi la scolile de circumscripţie, însă părinţii pot opta şi pentru o altă unitate de învăţământ.

„Fiecare locuinta este arondata unei unitati de invatamant aflata in proximitatea sa, numita (…) scoala de circumscriptie. Totalitatea strazilor arondate unitatii de invatamant formeaza circumscriptia scolara a unitatii de invatamant respective”, se arata in metodologie.

Astfel, copiii pentru care se solicită înscrierea în clasa pregătitoare la şcoala de circumscripţie sunt înmatriculaţi în respectiva unitate de învăţământ.

Părinţii pot alege să-şi înscrie copiii şi în altă şcoală decât cea de circumscripţie, însă doar în limita locurilor disponibile şi, dacă e cazul, dupa aplicarea anumitor criterii de departajare.

„In situatia in care intr-o unitate de invatamant numarul cererilor de inscriere primite de la parinti al caror domiciliu se afla in afara circumscriptiei scolare este mai mare decat numarul de locuri libere (…), vor fi aplicate criterii de departajare generale si specifice”, prevede actul mentionat.

Mai exact, criteriile generale de departajare sunt:

 • existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap al copilului;
 • existenţa unui document care dovedeste ca este orfan de ambii părinţi. Situaţia copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi;
 • existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte;
 • existenţa unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învăţământ respectivă.

Totodată, în afară de aplicarea criteriilor generale, fiecare şcoală poate să aplice criterii specifice de departajare. Şcolile care au elaborat astfel de criterii sunt obligate să le afişeze la propriul sediu până pe 16 februarie.

Important! În perioada 16 februarie – 17 aprilie functionează un telverde prin intermediul căruia părinţii pot să obţină gratuit informaţii referitoare la înscrierea copiilor în învăţământul primar. Numărul este 0 800 816 xyz (unde „xyz” este indicativul fiecarui judeţ).

 

 

 

Actele necesare pentru înscriere

Părinţii pot să completeze cererile pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în perioada 23 februarie – 13 martie, conform calendarului publicat de MECS. Acest lucru poate fi făcut online sau la secretariatul şcolii la care părintele vrea să-şi înscrie copilul, iar validarea cererilor este obligatorie.

„Validarea cererii-tip de inscriere este obligatorie si se face la unitatea de invatamant la care parintele doreste inscrierea, in prezenta parintelui si a cel putin unui membru din comisia de inscriere, conform programarii realizate de catre unitatea de invatamant, zilnic, in intervalul orar 8:00-20:00 (luni-vineri), respectiv 9:00-13:00 (sambata)”, se arata in metodologie.

Atentie! În cazul cererilor completate online, părinţii trebuie să se deplaseze personal la şcoala la care vor să-şi înscrie copiii, pentru validarea acesteia.

La şcoală, la momentul completării cererii sau la momentul validării acesteia, părinţii trebuie să aibă o copie a actului de identitate propriu şi o copie a certificatului de naştere al copilului. Acestea sunt certificate conform cu originalul de către secretariat.

Dacă este cazul, părinţii mai trebuie să aibă şi o copie a documentului cu rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului.

„In cazul in care solicita inscrierea la alta unitate de invatamant decat scoala de circumscriptie, pe langa documentele mentionate (…), parintii depun si documente care dovedesc indeplinirea criteriilor de departajare”, se mai arata in metodologie.

După încheierea perioadei de completare şi validare a cererilor de înscriere, copiii sunt repartizaţi în clasa pregătitoare în două etape, astfel:

 • prima etapa: repartizarea copiilor se face pe baza informaţiilor din cererile de înscriere şi din documentele depuse de părinţi, folosind aplicaţia informatică şi pe baza deciziilor Consiliilor de Administraţie ale unităţilor de învăţământ, luate în urma aplicării criteriilor de departajare pentru copiii din alte circumscripţii şcolare;
 • a doua etapă: este asigurată înscrierea, pe locurile libere, a copiilor care nu au participat la prima etapă sau nu au fost distribuiţi, din diferite motive.

Atentie! Fiecare copil poate fi inscris la o singură şcoală.