Consiliul de Administraţie are următoarea componenţă:

  1. Raluca Mariana Ciudin, director – preşedinte
  2. Burlui Luminiţa, profesor – membru
  3. Agavriloe Liliana, profesor învăţământ primar – membru
  4. Bârzu Gheorghe – reprezentant al Primăriei
  5. Gavriloaie Vasile – reprezentant al Consiliului Local
  6. Perju Camelia – reprezentant al părinţilor (secretar CA)
  7. Damian Iuliana –  reprezentant al părinţilor