Evaluare Naţională – clasa a VIII-a

 

Evaluarea naţională pentru absolvenții clasei a VIII-a se desfăşoară în anul şcolar 2013-2014, în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a cuprinsă în anexa 2 a OMECTS nr. 4801/2010 cu privire la organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2010-2011, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 657 bis din 23.09.2010.