In calendarul activităţilor multiple pe care le desfaşoară şcoala noastră, un loc aparte îl deţin cele care au ca scop educaţia civică, pe care am identificat-o ca necesitate majoră în rândul generaţiilor actuale de elevi.

Având convingerea că majoritatea atitudinilor pot fi educate în şcoală şi reamintite elevilor, am conceput activităţi în cadrul proiectului – program naţional FESTIVALUL ŞANSELOR TALE intitulate „Europa, prietena noastră”, „Tratatul de la Maastrich”, „Cetăţean roman – Cetăţean european”, „Împreună, pentru o Europă mai curată”, „Cu Europa la întrecere”, „Religia – pilon de rezistenţă în cadrul Tratatului de la Maastrich” prin care am avut în vedere informarea şi responsabilizarea elevilor cu privire la calităţile dezirabile ale viitorului cetăţean european responsabil şi demn.

Considerăm că şansele elevilor în tot ceea ce aceştia întreprind la şcoala, în familie şi în societate, au ca temei de reuşită, în primul rând, o atitudine civică potrivită.

Calităţile dezirabile pentru manifestarea corectă în societatea în care trăim, sunt cele general umane: bunătatea, toleranţa, seriozitatea, conştiinciozitatea, responsabilitatea, buna comunicare, voluntariatul, iubirea, prietenia, respectarea valorilor ce ţin de familie, onoare, sinceritate şi nu în ultimul rând, acele calităţi care conturează profilul cetăţeanului european de succes: corectitudinea, informarea permanentă şi perseverenţa.

Asadar, i-am invitat pe colegii noştri profesori să le facem cunoscute toate aceste calităţi elevilor, să îi ajutăm să le descopere şi să îi convingem să le exerseze, să şi le însuşească sub forma de deprinderi obişnuite în şcoală, familie şi în societate.

Activităţile propuse au implicat elevi de la ciclul gimnazial şi primar, au fost coordonate de domnii profesori cărora le mulţumim şi s-au derulat conform aşteptărilor, lăsând deschisă poarta provocărilor de a acţiona sinergic în vederea îmbunătăţirii climatului civic.

Am atins obiective educative valoroase, ce ţin de dezvoltarea capacităţilor de comunicare şi exersarea unor competenţe de bază, cum ar fi: lucrul în echipă prin buna colaborare, efort propriu, muncă eficientă, hărnicie, informare, devotament, fapt care ne îndreptăţeşte să concluzionăm prin a afirma că activităţile au fost încă o reuşită înspre educarea permanentă a elevilor.

Prin urmare, pentru o clipă măcar, inimile noastre au cântat la unison: Slavă ţie steau curată!, pentru a ne aminti că aparţinem unei mari familii, cea europeană…

<––––––– Proiecte Educative