Cultura Cucuteni – Tripolie, una dintre cele mai vechi civilizaţie din Europa, prima, după unii cercetători, şi-a primit numele de la descoperirile făcute între anii 1884 și 1893 în localitățile Cucuteni din județul Iași și Tripolie, lângă Kiev, Ucraina. Cultura Cucuteni a precedat cu câteva sute de ani toate aşezările umane din Egiptul Antic. Cultura Cucuteni se întindea pe o suprafaţă de 350 000 kilometri pătraţi, pe teritoriul actual al României, Republicii Moldova şi Ucrainei şi se caracteriza printr-o ceramică de foarte bună calitate, bogat şi variat pictată. Această cultură aparţine mileniilor V – III î.Hr., iar grila cronologică expusă poate să confirme faptul că suntem, din punct de vedere cronologic, deasupra apariţiei primelor piramide din Egipt, ceea ce, credem noi, nu este puţin lucru.

Civilizaţia cucuteniană este una dintre cele mai spectaculoase civilizații cu ceramică pictată ale lumii preistorice, atât datorită rafinamentului artistic, al formelor și decorului pictat sau incizat pe vase și statuete antropomorfe, a tehnologiei de prelucrare a pietrei și a metalelor (cupru și aur), cât și datorită întrebărilor pe care le ridică, multe încă fără răspuns.

         Scurt istoric al şcolii

Începuturile Şcolii Cucuteni se pierd în negura timpurilor, primele informaţii despre existenţa ei fiind de la 28 mai 1894, aşa cum reiese din Registrul cu inspecţii efectuate în perioada 1894-1949. S-a numit la început „Şcoala mixtă nr. 3“, apoi „Şcoala inferioară nr.3“, „Şcoala primară mixtă”, „Şcoala de 7 ani”, „Şcoala elementară de 8 ani”, „Şcoala generală de 8 ani“, „Şcoala generală de 10 ani”, „Şcoala coordonatoare Cucuteni”, „Şcoala cu clasele I-VIII Cucuteni” începând din anul 2005 şi Şcoala Gimnazială „Petru Poni” Cucuteni din anul 2012. Primul sediu a fost într-un local construit în anul 1893 lângă Biserica satului Cucuteni, iar din anul 1964 şcoala se mută într-un local nou în centrul civic al comunei.

Profesionalismul, integritatea, cooperarea, respectul, responsabilitatea, autodisciplinasunt valori şi principii cultivate şi promovate în şcoala noastră.

Identificarea nevoilor de educaţie şi profesionalizare ale comunităţii locale, în acord cu evoluţia pieţei muncii, au impus elaborarea unei strategii de marketing educaţional care vizează creşterea impactului şi a eficienţei activităţilor desfăşurate de Inspectoratul Şcolar şi unităţile de învăţământ preuniversitar.