Misiunea Şcolii
Să ofere educaţie la standarde de calitate, prin centrarea învăţării pe elev, pentru desfăşurarea intelecutală morală şi profesională a elevilor, în vederea adaptării la schimbarea continuă a societaţii, condiţie esenţială a progresului economic şi cultural.