Cadre didactice

2014-2015

Nr crt
NUME ŞI PRENUME

 

 

Funcţia

Gradul didactic

 

1 Agavriloaie Liliana Profesor învăţământ primar def
2 Agăinăriţei Petronela Profesor învăţământ preşcolar def
3 Barabulă Vasile Învăţător def
4 Burlui Luminiţa Profesor istorie – geografie II
5 Calmuc Alexandra Profesor limba română, limba engleză deb
6 Ciudin Raluca-Mariana Profesor matematică I
7 Cucoş Andreia Lenuţa Învăţătoare def
8 Florea Elena Profesor limba franceză I
9 Grosu Ecaterina Profesor limba română, limba engleză def
10 Manole Lucia Profesor biologie, educaţie tehnologică deb
11 Mărisac Mioara Profesor fizică – chimie I
12 Moisei Lucian Mihail Profesor religie, educaţie muzicală def
13 Perju Camelia Profesor învăţământ primar I
14 Şeremet Adrian Profesor educaţie fizică şi sport def