Şcoala Gimnazială “Petru Poni” Cucuteni este o şcoală în slujba comunitaţii, având capacitatea de a funcţiona ca o structură eficientă şi echitabilă pentru toate categoriile de copii şi de a asigura progresul tuturor elevilor săi, astfel încât “Mâine sa fii mai bun ca azi !”